ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

РДГ Варна | Обява за работа

Дата на валидност: 20.01.2023

Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Варна

 Конкурс за длъжността „ Специалист - горски инспектор” – 2 щатни бройки

-          за изнесен офис Варна   – 1 щатна бройка;

-          за изнесен офис Долни Чифлик – 1 щатна бройка

 

Материали