ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2019/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

20.06.2019 - Съвременни природосъобразни методи за стопанисване на горите, обсъждаха горски експерти на обучение във Велинград

Съвременни природосъобразни методи за стопанисване на горите, обсъждаха горски експерти и специалисти от Агенцията по горите на обучение във Велинград. Лекционният курс беше проведен от преподаватели в Лесотехническия университет – доц. Георги Костов, главен асистент д-р Нено Александров, главен асистент д-р Тома Тончев и старши асистент д-р Калин Карамфилов. 

За да може да се води стопанисването на горите по принципите на природосъобразното лесовъдство, е необходимо познаване на естествената динамика на горските насаждения, смятат специалистите. 

Акцент в дискусиите бяха критериите за оценка на природосъобразното стопанисване,  Continuous cover forestry (постоянно горско покритие), Dauerwald (вечна гора). Особен интерес предизвикаха темата за прилагането на комбиниран метод за таксиране на хетерогенни насаждения. Експертите коментираха и разновъзрастното стопанисване на горите с прилагане на система от сечи, които осигуряват постоянно покритие на площта с горскодървесна растителност. 

Задълбочено и пространно се представи темата за предпоставки, цели и провеждане на изборното прореждане и други лесовъдски системи. 

Участниците в обучението имаха възможност да обсъдят на терен представените им проблеми и теми. В практическите занятия се включи и изпълнителният директор на Агенцията по горите инж. Мирослав Маринов.

Обучението се провежда в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите" по Оперативна програма „Добро управление", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, като процесът на обучение е пряко свързан с професионалното ниво на експертите.

В рамките на проекта бяха проведени още две обучения през месец април и май, свързани с Регламент (ЕС) № 995/2010 и с прилагане на областните планове за развитие на горските територии.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност