ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2019/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.06.2019 - СРЕЩА НА ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРИРОДОЗАЩИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ WWF

Изпълнителният директор на Агенция по горите инж. Мирослав Маринов се срещна с г-н  Иън Джаксън - консервационен директор, г-н Добромир Добринов и г-н Костадин Вълчев – експерти от  Световен фонд за дивата природа България – WWF.

На срещата беше направена равносметка на досегашното сътрудничество, като беше подчертано доброто взаимодействие между агенцията и WWF в различни области на горското стопанство – стопанисване и управление на горите, контрола върху дейностите и незаконната сеч, изпълнение на различни съвместни инициативи и проекти, при подготовката на различни нормативни документи, обществени прояви, сертификацията и др. Беше подчертано, че взаимодействието надхвърля рамката на подписания меморандум за сътрудничество между двете страни. 

Двете страни се информираха взаимно за предстоящите дейности и набелязаха конкретни стъпки за продължаване на сътрудничеството.

Господин Джаксън изрази мнение, че е много доволен от проведената среща. „Добър знак за сътрудничеството е, че агенцията по горите съобразява стопанисването и управлението на горите с биоразнообразието и глобалните промени на климата. Много е добре, че не се съгласявате с всичко което се предлага. Ние сме природозащитна организация и гледаме на горите комплексно, с всичките й функции – не само дървесината. Нашите цели са да предадем горите на бъдещите поколения пакетно, с всички функции и ползи. Благодаря, че сте за дискусия и гледате на нашия екип като възможност за подкрепа“. 

„Декларираме, че сме отворени за хората и проблемите. Искаме да сме прозрачни и да информираме за това какво правим. Трябва много внимателно да използваме нашите и Вашите знания за горите, за да отговорим на обществените очаквания. Ще продължим да си сътрудничим в името и за интересите на горите“ обобщи инж. Мирослав Маринов в края на срещата.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност