ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2022/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.09.2022 - Заповед за изменение на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“, изменени и допълнени и утвърдени със заповед № 446/07.06.2021 г.

Заповед за изменение на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“, изменени и допълнени и утвърдени със заповед № 446/07.06.2021 г. на изпълнителния директор, изм. и доп. със заповед № 746/16.09.2020 г. и изм. и доп. със Заповед № 970/04.12.2020 г.

 
Документи