ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Добрич

Контакт със звеното:
Директор: инж. Цанко Николов
Телефон: 058 60 06 78
Факс: 058 60 06 58
Електронна поща: dldobritch@nug.bg
Адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. Марин Дринов 5

Интернет страница: dgsdobritch.iag.bg

ДГС "Добрич" е получило името си от гр. Добрич, където е установено и седалището му.
Територията на ДГС "Добрич" се намира в северозападната част на Варненска област. На север и североизток граничи с ДГС “Генерал Тошево”, на изток с ДГС “Балчик”, на юг с ДГС “Варна” и ДГС “Суворово”, на запад с ДГС “Тервел”.
Лесоустройството е извършено в границите на община Добрич, в която влизат следните насел…
Лесоустройствен план