ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Провадия

Контакт със звеното:
Директор: инж. Росен Русев
Телефон: 0518 21 76
Факс: 0518 21 70
Електронна поща: dlprovadia@nug.bg
Адрес: гр. Провадия, ПК 9200, кв. Север

Интернет страница: dgsprovadia.iag.bg

ДГС Провадия носи името си от град Провадия – общински център. На север то граничи с ДГС “Нови Пазар” и ДГС “Суворово”, на изток с ДГС “Варна”, на юг с ДГС “Цонево” и ДЛС “Шерба”, а на запад с ДГС “Смядово” и ДГС “Шумен”.
Територията на ДГС “Провадия” се намира във Варненска област и обхваща землищата на следните общини:
Община Провадия – град…
Лесоустройствен план