ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Суворово

Контакт със звеното:
Директор: инж. Радостин Желязов
Телефон: 05153 20 90
Факс: 05153 20 57
Електронна поща: dlsuvorovo@nug.bg
Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. Възраждане 38

Интернет страница: www.suvorovo.iag.bg

Името си ДГС “Суворово” е получило от гр. Суворово, където е и седалището на неговото административно управление. Разположено е приблизително в централната част на Варненска област. На север и североизток граничи с ДГС “Добрич”, на изток с ДГС “Варна”, на запад с ДГС “Нови пазар”, на югозапад с ДГС “Провадия”, а на юг опира до Белославското езеро.
Горският фонд на ДГС “Суворово” е разполо…
Лесоустройствен план