ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Варна

Контакт със звеното:
Директор: инж. Тодор Гичев
Телефон: 052 692 930
Факс: 052 616 227
Електронна поща: rugvarna@iag.bg
Адрес: гр. Варна, ПК 9000, ул. Радко Димитриев 10


Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/rdgvarna

РДГ “Варна” носи името на град Варна, където се намира седалището на неговото административно управление. На север граничи …